• Shounen ai & Yaoi

   

  Entangled with the Duke19 Tian (19 Days)Deliverance of the Counterattack (BL)Mo Dao Zu Shi S3

   

  Jie Yao (Antidote) Lian'ai chu geMo Dao Zu ShiCocoon of the heartDi Wang Gong Lue (The emperor of strategy)Mo Dao Zu Shi Q

   Chuan Shu Zi Jiu Zhi Nan (Scumbag Villain)Mo Ri Shu Guang (Dawn of the World) Mingyue Yao Yao (The bright Moon)Bao gao jian cha daren

  Yushe (Seek for Three Lifetimes)Qi Wei chang (You own, my all)Ya Nu (Silent Lover)

  Nian Nian You Yule! (Mermaid's Egg)Guo Du Jie Chu (Too Close)

   Tian Guan Ci Fu