• Membres

   

  Lexa
   
  Kyu-chan
   
  Sayuri
   
  Yuko
       

   

  Kuramaru
   
  Ghost
   
  Kuro
   
  Inutsuki
       

   

  Shiro
   
  Flosian
   
  Pounette
     

   

   

   

  Anciens membres :

  Tess
   
  Lukarie
   
  Laurene
   
  Etsu
   
  Sumin