• Membres

   

  Lexa
   
  Kyu-chan
   
  Sayuri
   
  Yuko
       

   

  Kuramaru
   
  Shadow
   
  Kuro
   
  Inutsuki
       

   

  Shiro
   
  Pounette
   
  Baka Onna
   
  Neko-Kaneki
       

   

  Ircowi
   
  Yuki
   
  The Mad
   
  Maitre Yuki
       

   

   
   
   

   

   

  Les Anciens Membres :

  Tess
   
  Lukarie
   
  Laurene
   
  Etsu
   
  Sumin
   
  Flosian
   
  Slimmedhi
   

   

   

  Yuu-chan