• Membres

   

  Lexa
   
  Kyu-chan
   
  Sayuri
   
  Yuko
       

   

  Kuramaru
   
  Shadow
   
  Kuro
   
  Inutsuki
       

   

  Shiro
   
  Pounette
   
  Slimmedhi
   
  Baka Onna
       

   

  Yuu-chan
   
  Ircowi
   
  Yuki
   
  The Mad
       

   

   

  Anciens membres :

  Tess
   
  Lukarie
   
  Laurene
   
  Etsu
   
  Sumin
   
  Flosian